Nya karensregler

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya karensregler när du blir sjuk.

I ställer för karensdag införs karensavdrag. Syftet är att det ska bli mer rättvist.

De nya karensreglerna innebär bland annat att karens inte längre räknas per dag.

I stället grundas ersättningen på 20 procent av en normal arbetsvecka på 40 timmar. 

För en arbetstagare som arbetar heltid innebär det att denne får ett karensavdrag på åtta timmar, det vill säga att för de första åtta frånvarotimmarna betalas ingen lön. Därefter ska sjuklön betalas med 80 procent av den lön som skulle ha betalats om arbetstagaren inte varit sjuk.

Och den som jobbar oregelbundna arbetstider slipper förlora mer pengar om den har otur att bli sjuk en dag med ett långt pass på säg tio timmar.

Ett exempel: Säg att du börjar arbeta 07.00 en måndag men blir sjuk 14.00 och går hem direkt. Tidigare fick du sjuklön från och med morgonen nästa dag.

Nu blir det i stället en karens på motsvarande 20 procent av arbetsveckan (åtta arbetstimmar).

I och med de nya reglerna blir karensen alltså densamma för den anställde oavsett när på dagen sjukfrånvaron inträffar.

 

Vad händer om du återinsjuknar inom fem kalenderdagar?

Precis som tidigare innebär det att sjuklöneperioden fortsätter. Men skillnaden är att om inte fullt karensavdrag är gjort de första dagarna ska ytterligare karensavdrag göras i den fortsatta sjukperioden så att det blir totalt 20 procent av en arbetsvecka.

Krångligt?

Du kan även ringa Medlemscentret Byggnads Nu! på 010-601 10 00.

Läs även Försäkringskassans förklaring

 

Här har vi samlat reglerna för vad som gäller inom respektive yrkesgrupp och avtal inom Byggnads. Men reglerna ska vara samma för alla.

Uppdaterad: