Byggnads Väst

Kretsarna nominerar till flera viktiga uppdrag

Byggnads Västs kretsar nominerar till en rad olika poster, som ordförande i Byggnads Väst och ledamöter till kongressen, avtalsrådet och förbundsfullmäktige.

Genom att gå på din krets möten kan du vara med och bestämma vilka personer som ska representera kretsen.

Nedanstående nomineringar ska göras under hösten 2021.

Det gäller val som ska göras i regionfullmäktige 4 december 2021.
Sista datum för nominering: 5 november 2021.

1. Kongressledamöter (4 år)

a/ Nomineringar, 20 ordinarie ledamöter
b/ Nomineringar, 20 ersättare

2. Avtalsråd (2 år)

a/ Nomineringar, 11 ordinarie ledamöter
b/ Nomineringar, 11 ersättare

3. Förbundsfullmäktige, fyllnadsval

a/ Nominering, särskild ersättare till regionens vice ordförande,
     med mandat till efter genomförd kongress 2022

Nomineringar mejlas till:

Ronny Karlsson, valberedningen, ronny.karlsson@byggnads.se
och Ankie Kjellberg, regionkontoret, ankie.kjellberg@byggnads.se

 

Uppdaterad: