Byggnads Väst

Kretsarna nominerar till flera viktiga uppdrag

Byggnads Västs kretsar nominerar till en rad olika poster, som ordförande i Byggnads Väst och ledamöter till kongressen, avtalsrådet och förbundsfullmäktige.

Genom att gå på din krets möten kan du vara med och bestämma vilka personer som ska representera kretsen.

Nedanstående nomineringar ska göras under våren 2022.

Inför val som ska göras i regionfullmäktige den 26 mars 2022. Dessa ska lämnas in till valberedningen och till Ankie Kjellberg.

1. ORDFÖRANDE BYGGNADS VÄST (4 år)

Tidigare val: Tomas Emanuelsson.

2. vice regionsordförande (2 år)

Tidigare val: Olof Gustafsson

3. Fyra ordinarie ledamöter till regionstyrelsen (2 år)

Tidigare val: Anders Schagerholm, Sebastian Ritzén, Pontus Högfeldt, Olof Gustafsson.

Utöver ovanstående ingår dessa ledamöter i regionstyrelsen: Jörgen Elv, Lorenzo Santamans, Stephanie Olsson, Jonas Dahlberg, Micael Ljungdal, Daniel Hell (ekonomiansvarig), Parham Pour Bayramian (avtals- ansvarig), Tomas Emanuelsson (ordförande).

4. Fyllnadsval, en ordinarie ledamot till regionstyrelsen (1 år)

Tidigare val: Simon Bengtsson (avsagt sig uppdraget).

5. Två suppleanter till regionstyrelsen (2 år)

Tidigare val: Simon Hagel Johan, Emanuelsson.

Utöver ovanstående ingår dessa suppleanter i regionstyrelsen: Nataniel Lundgren, Lars Rokosa.

6. Två revisorer (2 år)

Tidigare val: Roger Johansson, Mikael Wester.

7. Två revisorssuppleanter (2 år)

Tidigare val: Ove Sandberg, Michael Holm (avsagt sig uppdraget).

8. Valberedning för Byggnads Väst (1 år)

Tidigare val: Ronny Karlsson, anställd i Byggnads Väst, sammankallande Thomas Björn, anställd i Byggnads Väst, Mikael Karlsson, Oskar Josefsson och Patrick Karlsson.

9. En ordförande i den regionala ungdomskommittén (2 år)

Unga byggare utser själva och rapporterar till regionfullmäktige som fastställer. Tidigare val: Pontus Johansson.

10. Nominera till förbundsstyrelse och valberedning (4 år)

Tidigare val av förbundsordförande: Johan Lindholm.
Tidigare val av andre förbundsordförande: Lars Hildingsson.
Tidigare val av förbundssekreterare: Patrik Östberg.
Tidigare val av avtalssekreterare: Torbjörn Hagelin.
Tre revisorer, tidigare val av revisorer: Ingen från region Väst.
Sex revisorssuppleanter. Tidigare val av revisorssuppleant från Väst: Tomas Fernfelt.
Tidigare val av ordinarie styrelseledamot: Regionens ordförande per automatik.
Tidigare val av styrelsesuppleant: Regionens vice ordförande per automatik.
Tidigare val av ledamot i valberedning: Conny Johansson (pensionär 2022).

11. Nominera ledamöter till förbundsfullmäktige (4 år)

a/ 4 ordinarie ledamöter b/ Särskild ersättare till regionens vice ordförande c/ 6 suppleanter d/ Fastställa turordning suppleanter

Tidigare val av ordinarie ledamöter: Anders Schagerholm, Lorenzo Santamans, Robert Pettersson, Mats Åkesson (förhindrad?), Johan Andersson.

Tidigare val av särskild ersättare till regionens vice ordförande: Mikael Wester.
Tidigare val av suppleanter: Peter Wiklund, Micael Ljungdahl, Simon Hagel, Hans Reinholdsson, Pontus Johansson och Hannah Leuchovius.

Sista datum för nominering: 2022-02-11. 

Nomineringar mejlas till:

Ronny Karlsson, valberedningen, ronny.karlsson@byggnads.se
och Ankie Kjellberg, regionkontoret, ankie.kjellberg@byggnads.se

Övriga nomineringar

Dessa nomineringar lämna in till Ankie Kjellberg, regionkontoret, ankie.kjellberg@byggnads.se

Kretsstyrelse

Eventuella förändringar gällande uppdragen som ordförande och sekreterare.

Regionfullmäktigeledamöter (2 år)

(111 ordinarie + 56 suppleanter = 167)
Göteborg: 33 ordinarie + 17 suppleanter
Fyrbodal: 20 ordinarie + 10 suppleanter
Sjuhärad: 18 ordinarie + 9 suppleanter
Halland: 20 ordinarie + 10 suppleanter
Skaraborg: 20 ordinarie + 10 suppleanter

ABF, lokalt (1 år)

Ombud, årsmöte.

Folkets hus-föreningar (1 år)

Ombud, årsmöte.

Föreningsarkiv (1 år)

Ombud, årsmöte.

Fonus (1 år)

Ombud, stämma.

Riksbyggen (1 år)

Medlemskretsarna föreslår och regionstyrelsen nominerar. Ledamöter, styrelse Ombud, stämma.

LO-distriktet i Västsverige (1 år)

Ombud, stämma.

LO-facken

Ledamöter, styrelse.

De lokala LO-fackens ledamöter har sedan våren 2021 en mandattid på 2 år. Man kan dock göra ett fyllnadsval i de områden där regionen saknar en representant, mandattiden blir då på 1 år.

Uppdaterad: