Byggnads Väst

Byggnads Västs medlemsavgifter

Bli medlem

Medlemsavgifter 2021 Byggnads Väst

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I nedan angivna medlemsavgift är din regionsavgift inbakad.

Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 201- 35 000- 600 110 710
148-200 25 800-34 999 538 110  648
134-147 23 200-25 799 493 110  603
122-133 21 200-23 199 450 110  560
55-121 9 600-21 199 269 110  379
0-54 0-9 599 54 110  164
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)    

Ändrad inkomst
Om du får tillfälligt ändrad inkomst, t ex blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera kan du ha möjlighet till sänkt medlemsavgift.
Kontakta medlemsservice för mer information.

Frågor om medlemsavgiften
Kontakta Medlemsservice 
Tel: 010-601 14 14
E-post: medlemsservice.vast@byggnads.se

Betala in medlemsavgiften
Det är viktigt att su som precis skrivit in dig via webben bekräftar ditt medlemskap med en första betalning – annars börjar inte medlemsskapet gälla. 
Betalning av medlemsavgiften görs till Plusgiro 204712-4 . För att se OCR-numret behöver du logga in på Mina Sidor . Alternativt kan du ange ditt personnummer på inbetalningen.

Du kan också swisha in din första betalning till swishnummer 123-671 26 24. Fyll i ditt personnummer (10 siffror) i swish-appens meddelandefunktion. 

 

 

 

Uppdaterad: