Kretsmöte i Göteborg.

Kretsmöte i Göteborg.

Medlemskretsar

Grunden för vår demokrati är medlemskretsarna. Här läggs det fram motioner och nomineras ledamöter till bland annat fullmäktige, regionstyrelsen och kongressen.

Ta chansen att påverka Byggnads och träffa andra medlemmar. Välkommen på medlemsmöte!

Byggnads Västs kretsar

Alla medlemmar i Byggnads tillhör en krets. Den krets du blir kallad till bygger på var du bor. Men som medlem i Byggnads är du alltid välkommen i alla kretsar om det av någon anledning skulle passa dig bättre.

Här hittar du mötestider och annan information: 

FyrBoDal
Göteborg
Halland
Sjuhärad
Skaraborg

Hisingen
Hylte
Mark
Stenungsund
Västra Skaraborg (Lidköping)
Östra Skaraborg

Läs mer om hur en krets fungerar.

Kretsarna är grunden i Byggnads demokrati

Kretsen har flera uppgifter och är formbar av styrelsen som är vald att leda kretsarbetet. Det finns uppgifter som kretsen måste uppfylla, de demokratiska uppgifterna är att nominera till:

Regionstyrelse

Regionsordförande tillika förbundsstyrelseledamot

Vice regionsordförande

Förbundsledning

Utse kretsens regionfullmäktigeledamöter

Välja kretsstyrelse

Övriga val till kongressen

Kretsarna ska också:

exempelvis lämna motioner till regionfullmäktige, avtalsrörelse, förbundsfullmäktige och kongress.

samt genomföra de uppgifter regionfullmäktige beslutar.

Dessa uppgifter är kretsens minimumuppdrag, enligt vår gemensamma stadga. Det innebär dock inte att det är allt en krets kan göra. Medlemmarna i en krets äger själva sin krets och kan därmed besluta över kretsens verksamhet utöver de minimikrav som stadgan fastställt.

Uppdaterad: