FyrBoDal

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde FyrBoDal. 

Möten 2022

Sista dagför medlemmar att skicka in motioner inför avtalsrörelsen är den 2 september och sista dag för kretsarna att fatta beslut om motionerna är den 30 september. Därför kör vi två kretsmöten kring detta. Ett den 24 augusti då vi skriver motioner och ett den 20 september då vi behandlar dem.

Onsdag den 24 augusti. Välkommen till medlemsmöte.
Tid: 17.30, med fika från 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9 i Trollhättan.
Tema: Motionsskrivning och nomineringar.

Tisdag den 20 september
Tid:
17.30, med fika från 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9 i Trollhättan.
Tema: Motionshantering.

Möten 2023

Onsdag den 25 januari, 17.30 med fika från 17.00 .
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9 i Trollhättan.
Tema: Årsmöte. 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Simon Hagel 073-033 52 12
simonhagel@hotmail.com

Sekreterare: Marcus Johansson, 0735-44 79 11, marcus.johansson@byggnads.se

Uppdaterad: