Byggnads Väst

Halland

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Halland. 

Möten 2021

Kallelse till digitalt årsmöte den 26 januari klockan 17.00.
Efter anmälan (senast den 25 januari) till marcus.toften@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet.
Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Onsdag 19 maj, 17.00.
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte.
Tema: Kongressinfo och motionsskrivning. Marcus återkommer med info.

Onsdag 18 augusti, 17.00
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte den 18 augusti klockan 17.
Tema: Motionsskrivning inför kongressen.
Efter anmälan (senast 17 augusti) till marcus.toften@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och personnummer i anmälan.

Onsdag 1 september, 17.00.
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte. Hantering av inkomna motioner. Återkommer med info.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Toftén, 070-785 23 95, marcus.toften.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Pontus Högfeldt, 070-913 13 29, pontushogfeldt@gmail.com

Uppdaterad: