Bild på Anders Karlsson, Mikael Holmqvist och Patrik Johansson i Hisingskretsen.

Fotograf: Johanna Lundström

Hisingen

Välkommen till medlemskretsen Hisingen, Göteborg. 

Möten 2022

Onsdag 8 juni, 16.30
Tema: Medlemsträff med minigolf.
Plats: Tuve bangolf, Grästuvevägen 25 på Hisingen.

Torsdag den 25 augusti, 17.00.
Plats: (Vi återkommer med plats)
Tema: Motionsskrivning.

Torsdag den 15 september, 17.00
Plats: (Vi återkommer med plats)
Tema: Hantering av inkomna motioner.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Johansson,  010- 601 13 91
patrik.j.johansson@byggnads.se
Sekreterare: Anders Karlsson 010-601 14 17
anders.karlsson@byggnads.se

Uppdaterad: