Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Hisingen

Välkommen till medlemskretsen Hisingen, Göteborg.

Möten 2021

Onsdag den 18 augusti. Medlemsmöte.
Plats: Digitalt.
Tid: 17.00.
Tema: Motionsskrivning inför kongressen.
Efter anmälan (senast 17 augusti) till patrik.j.johansson@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och personnummer i anmälan.

Onsdag 1 september.
Välkommen till medlemsmöte.
Plats: Digitalt.
Tid: 17.00.
Tema: Hantera motioner.

 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Johansson,  010- 601 13 91
patrik.j.johansson@byggnads.se
Sekreterare: Anders Karlsson 010-601 14 17
anders.karlsson@byggnads.se

Uppdaterad: