Byggnads Väst

Lidköping

Välkommen till medlemskretsen i Lidköping.

Möten 2019

OBS NY DAG! Onsdag 13 mars 18.00. 
Plats: Gille stugan, Folkets hus i
Lidköping.
Välkommen på medlemsmöte.

Fredag 10 maj 18.00.
Plats: Campingen, Lidköping.
Tema: Medlemsmöte med minigolf.

Torsdag 29 augusti 18.00.
Plats: Folkets hus, Lidköping.

Fredag 22 november 18.00.
Plats: Bowlinghallen, Lidköping.
Tema: Medlemsmöte med bowling.

Möten 2020

Årsmöte: Torsdag 16 januari 18.00.
Plats: Folkets hus, Lidköping.  

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 0702-69 70 52,
olle.talibanen.gustavsson@gmail.com

Sekreterare: Robert Pettersson, 0706-72 34 84, 
kategarden2@gmail.com

Uppdaterad: