Byggnads Väst

Lidköping

Välkommen till medlemskretsen i Lidköping.

Möten 2019

Torsdag 29 augusti 18.00.
Plats: Folkets hus, Lidköping.

Fredag 22 november 18.00.
Plats: Bowlinghallen, Lidköping.
Tema: Medlemsmöte med bowling. 
Anmälan till Robert 0706-72 34 84 senast 21 november.

Möten 2020

Årsmöte: Torsdag 16 januari 18.00.
Plats: Folkets hus, Lidköping.  

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 0702-69 70 52,
olle.gustafsson.ffv@byggnads.se

Sekreterare: 
Robert Pettersson, 0706-72 34 84, 
kategarden2@gmail.com

Uppdaterad: