Byggnads Väst

Västra Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen Västra Skaraborg. 

Möten 2022

Torsdag den 24 januari, 18.00.
Tema: Årsmöte och nomineringar.
Plats: Folkets hus, Lidköping.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 0702-69 70 52,
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Robert Pettersson, 0706-72 34 84, 
kategarden2@gmail.com

Uppdaterad: