Byggnads Väst

Lidköping

Välkommen till medlemskretsen i Lidköping.

Möten 2021

Välkommen till ett digitalt medlemsmöte den 28 januari klockan 18.
Efter anmälan (senast den 27 januari) till sankteolle@gmail.com får du info om hur du ansluter till mötet.
Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Torsdag den 20 maj. Välkommen till medlemsmöte den 20 maj.
Återkommer med tid och plats.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 0702-69 70 52,
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se

Sekreterare: Robert Pettersson, 0706-72 34 84, 
kategarden2@gmail.com

Uppdaterad: