Byggnads Väst

Lidköping

Välkommen till medlemskretsen i Lidköping.

Möten 2021

Onsdag den 27 oktober.
Välkommen till medlemsmöte.
Tid: 18.00.
Tema: Nomineringar.
Plats: Folkets hus Lidköping.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 0702-69 70 52,
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se

Sekreterare: Robert Pettersson, 0706-72 34 84, 
kategarden2@gmail.com

Uppdaterad: