Västra Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen Västra Skaraborg. 

Möten 2022

Torsdag 25 aug, 17.00.
Plats:
Folkets hus i Lidköping
Tema. Skriva motioner, nominera till förbundssekreterare.

Fredag 25 nov, 18.00
Plats: Bowlingen i Lidköping
Tema: Möte med inbjuden gäst.

Möten 2023

Torsdag 12 Jan, 17.00
Plats: Folkets hus i Lidköping.
Tema: Årsmöte.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 0702-69 70 52,
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Robert Pettersson, 0706-72 34 84, 
kategarden2@gmail.com

Uppdaterad: