Byggnads Väst

Sjuhärad

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Sjuhärad. 

Möten 2021

Torsdag den 2 september. Välkommen till medlemsmöte.
Plats: Arbetarrörelsens Hus Borås.
Tid: 17.30
Tema: Motionshantering.

Torsdag 21 oktober
Återkommer med tid och plats .

Kontaktpersoner  

Ordförande: Micael Ljungdahl, 070-945 03 86
micael.ljungdahl@peab.se
Sekreterare: Ronny Karlsson, 010-601 14 21
ronny.karlsson@byggnads.se

Uppdaterad: