Byggnads Väst

Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Skaraborg.

Möten 2022

Tisdag den 17 maj. 17.00

Välkomna på en helkväll. Vi träffas på Röda Kvarn i Lidköping. Det börjar med att vi har den uppskattade föreläsaren KG Wanngård som gäst och han börjar 17.00. Han pratar om ordning och jämlikhet.

Kom gärna en stund innan och titta på utställningen "Vi som arbetar med våra kroppar.

När han är klar kör vi ett kretsmöte med skaraborgskretsarna (Östra och Västra). Det är också på Röda Kvarn och då bjuder vi på mackor och kaffe.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 070-269 70 52
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Thomas Björn, 010-601 15 05, 
thomas.bjorn@byggnads.se

Uppdaterad: