Byggnads Väst

Trollhättan

Välkommen till medlemskretsen i Trollhättan.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Niklas Holström, 0705-40 10 64, niklasholstrom@hotmail.com
Sekreterare: Hans Gunnarsson, 0732-06 27 28, hag_71@hotmail.com

Uppdaterad: