Vårgårda - Herrljunga

Medlemskretsen i Vårgårda/Herrljunga är vilande. Du går i stället på Sjuhärads kretsmöten.

Se info om tider och orter här.

 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Peter Andersén, 010-601 13 85
peter.andersen@byggnads.se

Sekreterare: Johan Jansson, 0322-62 13 45, holmalyckan.jansson@spray.se

Uppdaterad: