Byggnads Väst

Vårgårda - Herrljunga

Välkommen till medlemskretsen i Vårgårda/Herrljunga. 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Peter Andersén, 010-601 13 85
peter.andersen@byggnads.se

Sekreterare: Johan Jansson, 0322-62 13 45, holmalyckan.jansson@spray.se

Uppdaterad: