Byggnads Väst
Bilder på tidningen Byggvästen

Byggvästen

Byggvästen är region Västs medlemstidning som ges ut fyra gånger året.

Utgivningsdagar 2017
Utgivningsdagarna 2017 för Byggvästen (som bilaga i tidningen Byggnadsarbetaren): 2 mars, 8 jun, 14 sept och 14 december

För reportageidéer eller och andra frågor 
Kontakta Peter Gustafsson, peter.gustafsson@byggnads.se, 010-601 14 39

Arkiv Byggvästen (fr 2010-)

Ansvarig utgivare: 
Tomas Emanuelsson,
010-601 14 05 
tomas.emanuelsson@byggnads.se

Uppdaterad: