Byggnads Väst

Nyhetsbrevet Kort och Gott

Vårt nyhetsbrev Kort och Gott kom tidiagre på posten till de som har fackliga förtroendeuppdrag.

Numera får alla förtroendelvalda ett digitalt nyhetsbrev från förbundet.

Redaktör Kort och Gott
Peter Gustafsson, peter.gustafsson@byggnads.se, 010-601 14 39

Arkiv Kort och Gott


Uppdaterad: