Byggnads Väst

Byggnads Väst organisation

Byggnads är en demokratisk organisation där beslutsfattarna utses av medlemmarna genom de lokala medlemskretsarna.

Medlemskretsar

Varje medlem tillhör en lokal krets. Till kretsmötena är alla medlemmar välkomna. Medlemskretsarna nominerar ledamöter till fullmäktige och här tas även fram motioner till Byggnads kongress.
Hitta din medlemskrets 

Regionfullmäktige

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Här tas bland annat beslut om regionens medlemsavgift och vilka frågor Byggnads Väst ska arbeta med. Ledamöterna i regionfullmäktige samlas till möte minst två gånger om året. Regionfullmäktige utser också Byggnads Väst styrelse.
Regionfullmäktige 

Regionstyrelsen

Styrelsen i region Byggnads Väst väljs på regionfullmäktiges årsmöte. Styrelsen ansvarar tillsammans med personalen för regionens löpande verksamhet.
Regionstyrelse 

 

KARTA ÖVER BYGGNADS VÄSTS DEMOKRATISKA ORGANISATION

Uppdaterad: