Skyddsombud: De viktigaste föreskrifterna

År 4. Fördjupning om arbetsmiljö och föreskrifter.

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskap om yrkesspecifika arbetsmiljöfrågor och ha översiktliga kunskaper om de viktigaste föreskrifterna.

Innehåll
• Yrkesspecifika frågor, fördjupning 
• De viktigaste föreskrifterna

Tidsomfång
1 dag (totalt 8 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Påfarten

År 1.
Grundutbildning
Prevention och prevention 2 
År 2.
Samverkan och förändringsarbete

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön.Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

PLATS OCH TILLFÄLLEN 2023
Kurstid Kursplats
8 maj Göteborg
6 november Halmstad
12 december Skövde
Granskad: