Byggnads Väst

Skyddsombud: Byggnads utbildning för skyddsombud steg 1 och 2

Facklig introduktion för skyddsombud, steg 1 och 2.

Syfte och mål med utbildningen
Att belysa skyddsombudets roll, klargöra att skyddsombudet är en facklig förtroendvald och vilka utbildningar som krävs. Ge skyddsombudet trygghet i uppdraget, kunskap om ansvarsfördelning och skapa engagemang.

Innehåll
• Vad gör ett skyddsombud och vem representerar du?
• Vart vänder jag mig för stöd
• Genomgång av vilka utbildningar som krävs för uppdraget
• Arbetsmiljöavtalet

Tidsomfång
2 dagar (16 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2021

Kurstid Kursplats
12–13 oktober steg 1-2 Trollhättan
19–20 oktober steg 1-2  Göteborg
26–27 oktober steg 1-2 Skövde
10–11 november steg 1-2 Göteborg
30 november–1 december steg 1-2 Halmstad
20–21 december steg 1-2 Göteborg
Granskad: