Skyddsombud: Byggnads utbildning för skyddsombud steg 3 och 4

År 2.  För skyddsombud

Syfte och mål med utbildningen
Att belysa skyddsombudets roll, klargöra att skyddsombudet är en facklig förtroendvald och vilka utbildningar som krävs. Ge skyddsombudet trygghet i uppdraget, kunskap om ansvarsfördelning och skapa engagemang.

Innehåll
• Vad gör ett skyddsombud och vem representerar du?
• Vart vänder jag mig för stöd
• Genomgång av vilka utbildningar som krävs för uppdraget
• Arbetsmiljöavtalet

Tidsomfång
2 dagar (16 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Startkurs och Byggnads egna dagar steg 1 och 2.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2023

Kurstid Kursplats
14–15 mars Skövde
4–5 april Göteborg
3–4 maj Halmstad
29–30 November Göteborg
Granskad: