Byggnads Väst

Lagbaskonferens

Fortbildning för lagbasar

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter konferensen få uppdaterade kunskap om nu gällande regelverk och förusättningarna för det fackliga arbetet på företaget.

Innehåll
• Förändringar i avtalet
• Lönemodeller
• 38-40§§
• Kartläggning arbetsplats

Tidsomfång
1 dag (totalt 8 timmar) fördelat på ett kurstillfälle. Konferensen genomförs en gång på våren och en gång på hösten.

Målgrupp
Lagbasar

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2019

LAGBASKONFERENS

Kurstid Kursplats
15 mars Plats meddelas senare
18 september Plats meddelas senare

TEMA ORGANISERING

Kurstid Kursplats
28 mars 07.00-16.00 Göteborg
10 oktober 07.00-16.00  Göteborg
Uppdaterad: