Byggnads Väst

Lagbaskonferens

Fortbildning för lagbasar

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter konferensen få uppdaterade kunskap om nu gällande regelverk och förusättningarna för det fackliga arbetet på företaget.

Innehåll
• Förändringar i avtalet
• Lönemodeller
• 38-40§§
• Kartläggning arbetsplats

Tidsomfång
1 dag (totalt 8 timmar) fördelat på ett kurstillfälle. Konferensen genomförs en gång på våren och en gång på hösten.

Målgrupp
Lagbasar

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

 

Granskad: