MB-konferens

Fortbildning för MB-ledamöter

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter konferensen få uppdaterade kunskap om nu gällande regelverk och förusättningarna för det fackliga arbetet på företaget

Innehåll
• Förändringar i avtal
• Fullmakter
• Aktuella utbildningar

Tidsomfång
1 dag (8 timmar).

Målgrupp
MB-ledamöter, kontaktombud och FFM

Förkunskaper
Påfarten, Facklig grundutbildning, Alla kan göra något, Introduktion till uppdraget
och Steg 1, Steg 2 och Steg 3 MB-utbildningen.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2023

Kurstid Kursplats
16 mars Viskadalen
17 maj Viskadalen
7 september Viskadalen
7 november Viskadalen
Granskad: