Byggnads Väst

MB-konferens

Fortbildning för MB-ledamöter

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter konferensen få uppdaterade kunskap om nu gällande regelverk och förusättningarna för det fackliga arbetet på företaget

Innehåll
• Förändringar i avtal
• Fullmakter
• Aktuella utbildningar

Tidsomfång
1 dag (8 timmar).

Målgrupp
MB-ledamöter, kontaktombud och FFM

Förkunskaper
Påfarten, Facklig grundutbildning, Alla kan göra något, Introduktion till uppdraget
och Steg 1, Steg 2 och Steg 3 MB-utbildningen.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2019

Kurstid Kursplats
8 april Viskadalen
4 November Viskadalen
Uppdaterad: