Byggnads Väst

FFV-grund. Steg 1

Medlemsskap, kollektivavtal och arbetsmarknad

Syfte och mål med utbildningen
Ge förtroendevalda kunskaper om sin demokratiska roll, uppdraget att företräda sina arbetskamrater. Hur man utövar sitt ledarskap och hanterar arbetskamraters önskemål.

Innehåll (ett urval)

  • Tala för medlemskapets fördelar
  • Avtalsförhandlingar
  • Facklig demokrati
  • Våra avtal och se till att de följs
  • Så fungerar våra arbetsplatser
  • Vår bransch och hur det påverkar våra fackliga uppdrag

Tidsomfång
2 heldagar (totalt 16 timmar) fördelat på ett kurstillfällen. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
FFV

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2019

Kurstid  Kursplats
19–20 januari Göteborg
26–27 mars Viskadalen
23–24 april Borås
21–22 maj Viskadalen
10-11 september Göteborg
29-30 oktober Viskadalen
10-11 december Varberg
Uppdaterad: