Byggnads Väst

Fackliga utbildningar för alla

För dig som är medlem i Byggnads finns en rad utbildningar att välja på om du vill fördjupa dina kunskaper om både fackliga frågor och samhällsfrågor

Anmälan

Du hittar mer information och anmälningsformulär under rubriken för respektive utbildning.
Du kan också anmäla dig via sms, telefon eller e-post. 

Mejl
fackligutbildning.vast@byggnads.se

Sms
0730121261

Telefon
010-601 14 10 09

Ange följande uppgifter:
Namn, mobilnummer, person- eller medlemsnummer, kursens namn
samt datum (om sådant finns).

Läs mer på LO:s sida fackligutbildning.se

Uppdaterad: