Byggnads Väst

Anmälan

Du hittar digitala anmälningsformulär på respektive utbildnings hemsida. Du kan också anmäla sig via sms, telefon eller e-post. 

Mejl
fackligutbildning.vast@byggnads.se

Sms
0730121261

Telefon
010-601 14 10 09

Ange följande uppgifter
Namn, mobilnummer, person- eller medlemsnummer, kursens namn
samt datum (om sådant finns).

Anmälan direkt på webben 
Påfarten

Anmälan att skriva ut
Påfarten

Uppdaterad: