Budgetmöte 20181129

Publicerad:

Handlingarna är tillgängliga för behöriga och belagda med lösenord som skickas ut i kallelsen.

Frågor angående ekonomin skall vara oss tillhanda innan den 29/11, då ekonomisystemet ligger nere 29-30/11.

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.

Uppdaterad: