Hallå där Robin Nathanaelsson!

Publicerad:

Du har projektanställts i region Västerbotten för att utveckla fackligt förtroendevalda, och därmed också stärka vårt organiseringsarbete. Vad innebär det?

– Det betyder att anordna träffar för våra förtroendevalda, hålla utvecklingssamtal med MB-grupper, vara behjälplig vid UVA-möten, se över och försöka möta utbildningsbehovet. Allt det som vi tror behövs för att göra våra förtroendevalda starkare i sin roll! Jag informerar både de förtroendevalda och andra medlemmar om Byggnads mål och vad vi tillsammans behöver göra för att nå dit.

Västerbotten har enligt vår medlemsundersökning bäst relation till sina medlemmar. Vad tror du att det beror på?

Vi har en vilja att få både medlemmar och arbetsgivare att förstå att både arbetsgivare och medlemmar tjänar på det!

Jag tror också att det spelar roll att det finns en stor variation av arbetsuppgifter bland våra ombudsmän. I Västerbotten alla är vana att göra lite av det mesta och det finns en prestigelös inställning till att utföra nya arbetsuppgifter eller lägga i ytterligare en växel i de befintliga – till exempel att organisera fler medlemmar. Vi har också en stor andel prestationslönejobb, vilket jag tror höjer organisationsgraden.

Har du några tips till övriga regioner?

Gör en struktur för hur man vill att arbetet ska fungera! Det är viktigt att våra anställda och förtroendevalda inte springer på samma bollar, utan att alla vet vad som gäller och vad som är prioriterat – organisering! Och det är bättre att göra ett misstag än att inte göra någonting alls!

Sedan tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att inte värva medlemmar på det som är "bonusen" i medlemskapet, exempelvis försäkringar. Det viktigaste är att de som blir medlemmar i Byggnads förstår varför de blir medlemmar!

Vad ser du som din viktigaste uppgift, och hur ska vi förklara vikten av att gå med i facket?

– Min viktigaste uppgift är att hitta ett arbetssätt där vi med ganska små medel kan nå ut till och engagera ännu fler medlemmar och förtroendevalda! Sedan tror jag att vi behöver jobba hårt med våra studier för att öka medvetenheten om den svenska modellen, kollektivavtalens värde och vikten av att vara fackligt organiserad!

Uppdaterad: