Principöverenskommelse träffad mellan Byggnads regioner och NCC

Publicerad:

Byggnads regioner och NCC har träffat en principöverenskommelse gällande lönemodeller. För att överenskommelsen ska bli giltig så måste den antas av Byggnads samtliga 11 regioner. Om den antas kommer den att tillämpas på NCCs arbetsplatser i hela landet över 900 timmar.

Mer information om innehållet och tillämpningen kommer när avtalet har undertecknats av samtliga regioner och NCC.

Uppdaterad: