Ang Lösen rapportering

Info till arbetsgivare !

Måndag 18 november kommer det att skickas ut påminnelse angående redovisning av underlag till Lösen.

Alla arbetsgivare som är anslutna till byggavtalet har en skyldighet att redovisa löneuppgifter avseende de anställda, se (Byggavtalet § 3 pkt 10.0-10.2).

Redovisning skall ske elektroniskt för samtliga anställda som verkar under Byggavtalet senast den 30:e varannan månad.

Vid frågor angående detta kontakta regionen i första hand via mejl:

vasterbotten@byggnads.se

alt . 010-601 10 10

Publicerad:
Uppdaterad: