Ferielöner 2019-2020

Publicerad:

Byggavtalet
Gäller from. läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enl Semesterlagen
* Elev som genomgått andra året på gymnasiet 100 kr/tim
* Elev som genomgått första året på gymnasiet 90 kr/tim
* Övriga  80 kr/tim

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
Gäller 7 Juni 2019 till 7 Juni 2020. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.
* Elev som genomgått andra året på gymnasiet 99 kr/tim eller 17226 kr/månad
* Elev som genomgått första året på gymnasiet 88 kr/tim eller 15312 kr/månad
* Elev från grundskolan som sökt VVS- och fastighetsprogrammet 78 kr/tim eller 13572 kr/månad

Plåt- och ventilationsavtalet
Gäller från och med läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020.
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %)
* Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/tim
* Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/tim
Övriga 82 kr/tim

Entreprenadmaskinavtalet
Lönerna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler
* Elev som gått två år på gymnasium  102 kr/tim
* Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/tim
* Övriga elever 80 kr/tim

Uppdaterad: