Välkommen till Katalysdagen!

Kortare arbetsdag och bättre pension - Hur når vi dit ?

Publicerad:

Datum : 2019-05-21
Tid och plats : 08:30 - 16:00 ,  ABF Umeå , Rådhusespl. 16
För alla medemmar och förtroendevalda
Förlorad arbetsförtjänst , fika och lunch står förbundet för
Anmäl dig till regionen , 010-601 10 10

Uppdaterad: