Byggnads Västerbotten

Byggnads ungdomsgrupp

  

Regionen har en ungdomsgrupp som arbetar med ungdomsfrågor inom Byggnads. Vi träffas regelbundet under året för att diskutera aktuella frågor för Er ungdomar.

 

Ungdomsansvarig  Umeå :  Vakant
 mail:   

Ungdomsansvarig Skellefteå: vakant 
 mail :

Granskad:
Kategorier: