Byggnads ungdomsgrupp

Regionen har en ungdomsgrupp som arbetar med ungdomsfrågor inom Byggnads. Vi träffas regelbundet under året för att diskutera aktuella frågor för Er ungdomar.

Har du funderingar eller är intresserad av att delta i ungdomsgruppen , hör av dig på mail till ungabyggare.vasterbotten@byggnads.se

Granskad: