Byggnads Västerbotten

Bureå/Lövånger

Kretsårsmöte
Onsdagen den 29 januari, kl 18,00
Plats Lövångergården
Mat och Kaffe
Årsmötesförhanlingar
Anmälan  för mat senast den 27 januari till
Sune Söderberg 070/297 82 98 eller 072-469 23 02

Ordförande
Sune Söderberg
E-post: byggnadsburelov@gmail.com

Kretsansvarig
Thomas Rolén
E-post: thomas.rolen@byggnads.se

 

 

Uppdaterad: