Byggnads Västerbotten

Tärnaby

Ordförande
Anders Kolbengtsson                                                                          
E-post: byggnadstarna@gmail.com

Kretsansvarig
Thomas Rolén
E-post: thomas.rolen@byggnads.se

Uppdaterad: