Kollektivavtalen

Nedan hittar du alla kollektivavtal som Byggnads varit med om att ta fram. I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera.

Nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2016.

För övrigt material från Byggnads, se våra broschyrer och blanketter.

Uppdaterad: