AC i hytten – NU!

När solen ligger på kan det bli extremt hett i en mobil- eller tornkranshytt. Mätningar visar att om utomhustemperaturen är 25 grader kan temperaturen i hytten bli över 40 grader. För hög temperatur innebär en säkerhetsrisk och en oacceptabel arbetsmiljö.

Publicerad:

Att öppna ett fönster på kranen innebär buller och damm, vilket också är en säkerhetsrisk. För att arbeta säkert behöver föraren hålla kommunikationen öppen med laget som står på marken. Det går inte heller att ”välja” att i stället arbeta i skuggan. En solig dag ligger alltså solen på hytten precis hela tiden.

Du som jobbar på Entreprenadmaskinavtalet har rätt till AC/kyla i hytten sedan 1 juni 2024. Denna regel finns dock inte i Byggavtalet, som många mobil- och tornkranförare arbetar på.

Därför startar Byggnads nu en kampanj för att få en förändring.

Frågor & svar om värme i hytten.

Hur deltar jag i kampanjen?

  • Prata med dina arbetskamrater om arbete i hög värme. Sätt upp flygbladet väl synligt på din arbetsplats. Dekaler och flygblad kommer att skickas till alla maskin- och kranförare. 
  • Läs på vad som gäller nedan, så att du kan svara på frågor från arbetskamrater.

Vilka risker finns det med att jobba i värme? 

Fysiskt arbete i stark värme ökar risken för olyckor. Det är lätt att tappa koncentrationen och bli trött, eller att tappa material eller verktyg för att du svettas om händerna. Arbetsgivaren ska tillsammans med dig och ditt skyddsombud riskbedöma och ta fram de åtgärder som krävs för att minimera dessa risker.  

Kan jag avbryta mitt arbete? 

Om du känner att värmen gör så att ditt arbete innebär fara för liv eller hälsa (för dig själv eller andra) ska du avbryta ditt arbete och meddela ditt skyddsombud och din chef.

Vad kan jag som skyddsombud göra?

Som skyddsombud på en arbetsplats med mobil- och tornkranförare ska du vaka över att värmen i hytterna kontrolleras regelbundet och att föraren har tillgång till dricksvatten i hytten. Det är särskilt viktigt varma sommardagar.

Är det över 26 grader i hytten ska arbetsgivaren tillsammans med dig och kranföraren göra en riskbedämning och ta fram en åtgärdsplan. Vill inte arbetsgivaren vidta åtgärder kan du begära att åtgärder vidtas av Arbetsmiljöverket. Om det är så varmt att det finns en allvarlig och omedelbar risk för liv eller hälsa (för föraren själv eller andra på arbetsplatsen) ska du lägga skyddsstopp. Kontakta Byggnads i din region om du känner dig osäker.

Vad gäller enligt kollektivavtalet?

Enligt Entreprenadmaskinavtalets §11 punkt 6 har du sedan 1 juni 2024 rätt till ”anordning som möjliggör kylning av luften” om mobil- eller tornkranshyttens innertemperatur överstiger Arbetsmiljöverkets rekommendationer” (se nedan). En portabel luftkonditionering uppfyller detta krav.

Byggavtalet har ingen skrivning om temperatur i hytten. Däremot gäller Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Vad gäller enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer?

Det finns inget exakt svar på frågan om vilken lufttemperatur som är lämplig för en arbetsplats. Olika personer upplever klimatet på olika sätt. Arbetsgivaren behöver därför göra en riskanalys för att bedöma vad som är en lämplig temperatur i det enskilda fallet.

Arbetsmiljöverket har också tagit fram en lista med lämpliga temperaturer, som beräknats utifrån vad 90 procent av befolkningen upplever som acceptabel. För stillasittande arbete i normalklädsel är det 21 – 25 grader.

Var kommer siffrorna på klistermärket ifrån?

Källa för värmemätare är Svenska kennelklubben, som har mätt temperaturer i en bil parkerad i solen. Testet genomfördes under fyra sommardagar under juni och juli.

Byggnads har även bett tornkranförare ta temperaturen i sina hytter. Deras bildbevis bekräftar att jämförelsen med Svenska kennelklubbens undersökning är relevant.

Uppdaterad: