Försäkringsinformatör

Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att se till att löpande ge medlemmarna relevant information och kunskap om försäkringar. Både om försäkringar som ingår i kollektivavtalet och de som ingår i medlemskapet i Byggnads. Man har även grundläggande kunskaper om pensionssystemet.

Försäkringsinformatörens uppgifter

  • Informera anställda om de försäkringar som finns och ändringar i villkoren.
  • Svara på frågor om försäkringar och vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
  • Vid behov hjälpa medlemmar att göra anmälningar för de olika försäkringarna på rätt sätt.
  • Ta del av den försäkringsinformation som bland annat Folksam, Fora och Afa lämnar.

Mer om uppdraget

Du förväntas inte vara expert, utan enbart ha en övergripande kunskap. Du ska kunna ge övergripande information om försäkringsskyddet, hänvisa vart man kan vända sig för att få mer information och vara behjälplig med att göra en anmälan om någon blir sjuk eller skadar sig i sitt arbete.

Visste du att du som försäkringsinformatör också är fackligt förtroendevald? Det innebär exempelvis att du inte bara har rätt att prata försäkringsfrågor utan även andra typer av fackliga frågor på arbetstid om det behövs.

Bli försäkringsinformatör

Byggnads behöver fler försäkringsinformatörer. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del av vårt fackliga uppdrag, för att stärka rättvisan och tryggheten bland våra medlemmar. Våra försäkringsinformatörer är i framkanten av detta arbete.

Vill du axla den rollen? Eller har du kollegor som är intresserade av uppdraget? Kontakta Byggnads i din region.

  • Försäkringsinformatör i Byggnads (3,7 MB)

    Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att se till att löpande ge medlemmarna relevant information och kunskap om försäkringar. Både om försäkringar som ingår i kollektivavtalet och de som ingår i medlemskapet i Byggnads. 

Uppdaterad: