Försäkringsinformatör

Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att se till att medlemmarna får kontinuerlig och relevant information och kunskap om försäkringar. Det rör både de försäkringar som ingår i kollektivavtalet och de som ingår i medlemskapet. Rollen innebär även att man har grundläggande kunskaper om pensionssystemet.

Några av försäkringsinformatörens fackliga arbetsuppgifter är att:

  • Fortlöpande informera anställda om de försäkringar som finns, och vilka förändringar som sker i villkoren.
  • Svara på frågor som rör försäkringar och vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
  • Hjälpa medlemmar vid behov så att anmälningar görs på rätt sätt för de olika försäkringarna.
  • Ta del av den försäkringsinformation som bland annat Folksam, FORA och AFA lämnar.
Uppdaterad: