Förtroendevald

Byggnadsarbetare och förtroendevald i Byggnads.

Som fackligt förtroendevald så representerar du dina arbetskamrater och Byggnads. Att ha sina arbetskamraters förtroende är stort!

Lagbas

Lagbas

Som lagbas är du arbetslagets företrädare på arbetsplatsen. På de här sidorna hittar du bland annat information för att beräkna ackordsunderlag.

Skyddsombud

Skyddsombud.

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Här finns information och broschyrer gjorda för dig.

MB-ledamot

Person med uppdrag som medbestämmande.

MB-verksamheten är ryggraden i Byggnads när det handlar om nästan alla fackliga frågor utom lön. MB, medbestämmandet, är något vi har kämpat hårt för att få.

Försäkringsinformatör

Försäkringsinformatörer i Byggnads

Rollen som försäkringsinformatör innebär att se till att medlemmarna får kunskap om försäkringarna som ingår i medlemskapet i Byggnads och de som ingår i kollektivavtalet.

Fullmakter

Patrik Nyman

Som förtroendevald i Byggnads kan du bli tilldelad en fullmakt att agera på uppdrag av din region, ett arbete som tidigare endast gjordes av Byggnads ombudsmän. Det kan handla om att lönefrågor eller arbetsrättsliga ärenden.

Utbildning för förtroendevalda

Utbildning för fackligt förtroendevalda

Som lagbas, delaktig i MB-grupp eller som skyddsombud så finns det skräddarsydda utbildningar för dig. Läs mer och anmäl dig här.

Uppdragsguiden

Uppdragsguiden: Uppdragsbeskrivningar för Byggnads organisation

I uppdragsguiden får du snabbt och enkelt en bra överblick över de vanligaste uppdragen i Byggnads.

Fackligt möte på jobbtid

Boka ett fackligt möte (UVA) med dina kollegor på betald arbetstid.