Lagbas

Lagbas

Som lagbas är du arbetslagets företrädare på arbetsplatsen. På de här sidorna hittar du bland annat information för att beräkna ackordsunderlag.

Skyddsombud

Skyddsombud.

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Här finns information och broschyrer gjorda för dig.

Medbestämmande

MB-verksamheten är ryggraden i Byggnads när det handlar om nästan alla fackliga frågor utom lön. MB, medbestämmandet, är något vi har kämpat hårt för att få.

Utbildning

Som lagbas, delaktig i MB-grupp eller som skyddsombud så finns det skräddarsydda utbildningar för dig. Läs mer och anmäl dig här.