Patrik Nyman

Fullmakter – utökat uppdrag för dig som förtroendevald

Som fullmaktstagare i Byggnads representerar du organisationen och har samma funktion och mandat som en ombudsman. Du växer genom ditt uppdrag. Att ge förtroendevalda ett större mandat genom fullmakter handlar om att bättre använda våra resurser.

Vad är en fullmakt?

Som förtroendevald i Byggnads kan du bli tilldelad en fullmakt att agera på uppdrag av din region. ett arbete som tidigare endast gjordes av Byggnads ombudsmän. Detta innebär ingen förändring av Byggnads ställning jämtemot sin motpart. En förtroendevald med fullmakt har alltså samma mandat att agera som om en ombudsman i en viss fråga. Inte heller ansvaret förändras. Det är fortfarande regionen som har det rättsliga och ekonomiska ansvaret om fullmaktstagaren gör något fel och en medlem lider skada på grund av det.

Områden som fullmakten kan omfatta

En region kan lämna ut en generell fullmakt eller fullmakt för paragraf. Fullmakt för att förhandla lön ges som huvudregel för en viss arbetsplats. Om regionen vill ge en förtroendevald en generell fullmakt, som gäller tillsvidare och på företagets alla arbetsplatser inom regionen, måste kontakt först tas med förbundskontoret.

Fullmakter kan lämnas ut på följande paragrafer och bilagor i Byggavtalet:

  • §1 Arbetsplatsanmälan
  • §2 Arbetstid
  • §3 Lön
  • §10 Förhandlingsordning (punkt 2)
  • Bilaga A1
  • Bilaga A3
  • Bilaga D
  • Bilaga E

Vem kan få en fullmakt?

Är du förtroendevald och intresserade av att utveckla ditt fackliga uppdrag? Då kan du ta kontakt med Byggnads i din region och diskutera vilka möjligheter som finns på just din arbetsplats och vad uppdraget innebär. En inventering behöver göras för att undersöka vilket intresse för fullmakter som finns i företaget, både hos de förtroendevalda och hos arbetsgivaren. Både parter behöver känna sig mogna att hantera fler fackliga frågor på företaget.

Att ta på sig ett fullmakts-uppdrag passar dig som har ett stort engagemang och vill ta nästa steg vidare. Du behöver också vilja bidra till att utveckla Byggnads fackliga organisation, något vi verkligen ser fram emot.

Intervju: Trio med rätt att förhandla

Lorenzo Santamans, Anders Gustafsson och Michael Nyrén.

Lagbasarna Lorenzo Santamans, Anders Gustafsson och Michael Nyrén har alla tre fullmakt från Byggnads att till exempel förhandla löner för vår räkning i det företag de arbetar på.

Läs hela intervjun

Mer ansvar åt förtroendevalda

Erik Englund

Tusen fullmakter till Byggnads förtroendevalda – det har förbundsstyrelsen satt som mål under kongressperioden. Syftet är att bevaka och skapa fackligt engagemang på fler arbetsplatser. Men vad innebär det egentligen att ha fullmakt? 

Läs intervjun med Erik Englund

Uppdaterad: