Lagbas

Lagbas

Rollen som lagbas är både spännande och utvecklande. Som lagbas leder du arbetslaget, är med och planerar arbetet och motiverar dina arbetskamrater. Rollen är viktig för att skapa effektiva byggprocesser, en bra och säker arbetsmiljö och påverka arbetslagets lön.

Några av lagbasens fackliga arbetsuppgifter är att:

 • Kontrollera att det finns avtal med alla underentreprenörer på arbetsplatsen och att de följs.
 • Beskriva hur olika prestationslöneformer fungerar och hur överenskommelser om prestationslön tecknas.
 • Göra resurs- och arbetsplatsplanering.
 • Förbereda avstämningar.
 • Biträda ombudsmannen vid avstämningar och vid träffandet av en löneöverenskommelse.
 • Vaka över den träffade löneöverenskommelsen och tillkommande arbeten, avgående arbeten och ändringsarbeten.
 • Hålla regelbunden kontakt med platsledningen.
 • Ha regelbunden kontakt med förtroendevalda och med Byggnads region.
 • Kommunicera med och informera arbetskamraterna om förhandlingsresultat och övrig facklig verksamhet.

Intresserad?

Är du intresserad av att bli förtroendevald? Kontakta då Byggnads i din region.

 • Lagbas i Byggnads (1,96 MB)

  Som lagbas är du en av Byggnads främsta fackliga företrädare. Du leder arbetslaget, är med och planerar arbetet och motiverar dina arbetskamrater.

  Lagbas i Byggnads
Uppdaterad: