Lagbas

Lagbas

Rollen som lagbas är både spännande och utvecklande. En av de viktigaste delarna i ditt uppdrag är att representera dina arbetskamrater och Byggnads på arbetsplatsen. Du är också Byggnads ”ögon och öron” på arbetsplatsen och håller kontakt med eventuell MB-grupp och med Byggnads region.

Några av lagbasens fackliga arbetsuppgifter är att:

 • Kontrollera att det finns avtal med alla underentreprenörer på arbetsplatsen och att de följs.
 • Beskriva hur olika prestationslöneformer fungerar och hur överenskommelser om prestationslön tecknas.
 • Göra resurs- och arbetsplatsplanering.
 • Förbereda avstämningar.
 • Biträda ombudsmannen vid avstämningar och vid träffandet av en löneöverenskommelse.
 • Vaka över den träffade löneöverenskommelsen och tillkommande arbeten, avgående arbeten och ändringsarbeten.
 • Hålla regelbunden kontakt med platsledningen.
 • Ha regelbunden kontakt med förtroendevalda och med Byggnads region.
 • Kommunicera med och informera arbetskamraterna om förhandlingsresultat och övrig facklig verksamhet.

Intresserad?

Är du intresserad av att bli förtroendevald? Kontakta då Byggnads i din region.

 • Lagbas i Byggnads (1,96 MB)

  Som lagbas är du en av Byggnads främsta fackliga företrädare. Du leder arbetslaget, är med och planerar arbetet och motiverar dina arbetskamrater.

  Lagbas i Byggnads
Uppdaterad: