Lagbas

För dig som är lagbas

Som lagbas är du arbetslagets företrädare på arbetsplatsen. På de här sidorna hittar du bland annat information för att beräkna ackordsunderlag.

Du kan göra egna ackorsunderlag med de av parterna gemensamt överenskomna tidlistorna, Nybyggnadslista 1999 och Ombyggnadslista 1999.

Läs mer om Nybyggnadslistan och Ombyggnadslistan

Utbildning för uppdraget

För dig som är lagbas finns det lagbasutbildning i tre steg. Steg 1 och 2 läser du på regional eller lokal nivå. Den sista delen ligger på en central nivå.

Utbildningar  i din region

Lagbasutbildning – påbyggnad (central utbildning)

Uppdaterad: