Skyddsombud.

För dig som är skyddsombud

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. På de här sidorna har vi samlat information som du har nytta av i ditt arbete.

Som skyddsombud är det din uppgift att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Som skyddsombud är du de anställdas representant. Om du upptäcker en fara som behöver åtgärdas ska du direkt vända dig till din arbetsgivare. Om inget händer ska du gå vidare till Arbetsmiljöverket.

När behövs det skyddsombud?

På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses, men om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda. Som skyddsombud är du representant både för ordinarie och inhyrd personal. 

Hur utses skyddsombud?

Normalt utses skyddsombud på tre år av din fackförening. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta. Om det rör sig om större arbetsplatser kan man utse fler skyddsombud och en av dem blir i så fall huvudskyddsombud som har till uppgift att samordna de övriga skyddsombudens arbete.

Dina rättigheter som skyddsombud

Du har rätt att ta ledigt för den tid som behövs för att sköta uppdraget och ändå få din vanliga lön. Du har också rätt att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och vara med när man ändrar eller planerar nya lokaler. Som skyddsombud kan du besluta att ett arbete ska avbrytas om det är allvarlig fara för arbetstagarens liv. Det kallas skyddsombudsstopp.

 • Skyddsombud i Byggnads – hur fungerar det? (790 kB)

  En skrift om hur och när det är tänkt att du ska vara med och påverka din och dina arbetskamraters arbetsmiljö. Du får bland annat en del praktiska tips genom en intervju med Jonatan Sundeliln, huvudskyddsombud på JM. Jonatan arbetar på JM som är ett företag i framkanten när det gäller arbetsmiljöarbete. Se även Arbetsmiljöverkets broschyr Skyddsombud.

 • Skyddsombud (Arbetsmiljöverket) (363 kB)

  Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har på arbetsplatsen, med skyldigheter och rättigheter. Finns även som lättläst version.

  Skyddsombud
 • Ditt skyddsombud (775 kB)

  Den här foldern handlar om skyddsombudets roll och hur du som medlem i Byggnads kan stötta ditt skyddsombud. Du får också koll på vad som krävs för att din fackliga företrädare ska ha rätt förutsättningar att företräda dig och arbetskamraterna i vardagslunk och om det händer en olycka. Se även Arbetsmiljöverkets broschyr Skyddsombud.

Utbildning

Alla skyddsombud ska genomgå Grundutbildning för skyddsombud. Dessutom finns det extra utbildningar att bygga på med. Utbildningen är en lokal/regional utbildning som är uppdelad på flera dagar. Din arbetsgivare ska betala lön för hela utbildningen om du har fått uppdrag att bli skyddsombud.

Uppdaterad:
Kategorier: