Skyddsombud.

Skyddsombud räddar liv

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Du är en nyckelperson för att uppnå Bygg­nads vision om allas trygghet och lika värde. Du deltar i planering och har rätt att ta del av alla handlingar som behövs för att du ska kunna bevaka arbetsmiljön.

Som skyddsombud är det din uppgift att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Som skyddsombud är du de anställdas representant. Om du upptäcker en fara som behöver åtgärdas ska du direkt vända dig till din arbetsgivare. Om inget händer ska du gå vidare till Arbetsmiljöverket.

När behövs det skyddsombud?

På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses, men om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda. Som skyddsombud är du representant både för ordinarie och inhyrd personal. 

Hur utses skyddsombud?

Normalt utses skyddsombud på tre år av din fackförening. Om det rör sig om större arbetsplatser kan man utse fler skyddsombud och en av dem blir i så fall huvudskyddsombud som har till uppgift att samordna de övriga skyddsombudens arbete.

Dina rättigheter som skyddsombud

Du har rätt att ta ledigt för den tid som behövs för att sköta uppdraget och ändå få din vanliga lön. Du har också rätt att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och vara med när man ändrar eller planerar nya lokaler. Som skyddsombud kan du besluta att ett arbete ska avbrytas om det är allvarlig fara för arbetstagarens liv. Det kallas skyddsombudsstopp.

Intresserad?

Är du intresserad av att bli förtroendevald? Kontakta då Byggnads i din region.

Till årets arbetsmiljövecka

 • Skyddsombud i Byggnads (3,39 MB)

  Som skyddsombud har man i uppdrag att påverka arbetsmiljön för sig själv och sina arbetskamrater. Här förklaras kort vad rollen innebär, vilka uppgifter som ingår och vilken utbildning som krävs.

  Broschyren Skyddsombud i Byggnads
 • Skyddsombud (Arbetsmiljöverket) (363 kB)

  Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har på arbetsplatsen, med skyldigheter och rättigheter. Finns även som lättläst version.

  Skyddsombud (Arbetsmiljöverket)
 • Skyddsombudsboken (14,1 MB)

  Skyddsombudsboken

Utbildning

Alla skyddsombud ska genomgå Grundutbildning för skyddsombud. Dessutom finns det extra utbildningar att bygga på med. Utbildningen är en lokal/regional utbildning som är uppdelad på flera dagar. Din arbetsgivare ska betala lön för hela utbildningen om du har fått uppdrag att bli skyddsombud.

”Jag är delaktig och påverkar min arbetsmiljö”

Anneli Edvardsson. Foto: BYN

Att obrydd gå förbi en skräpig arbetsplats eller en riskfylld arbetssituation skulle aldrig falla Anneli Edvardsson in. Hon har alltid tagit strid för en bättre arbetsmiljö och för drygt ett år sedan blev hon äntligen utsedd till skyddsombud.

Läs mer om Annelis arbete som skyddsombud »

Uppdaterad: