Semesterlön

Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön. Det kallas för semesterlön och finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlönen beräknas olika beroende på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Det finns tre typer av ekonomiska ersättningar som hänger ihop med semestern: semesterlön, semestertillägg och semesterersättning.

Semesterlön

Semesterlönen finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlagen garanterar 12 procent av din årslön.

För dig som är anställd i ett företag med kollektivavtal har Byggnads förhandlat och avtalat om en högre semesterlön på 13–13,2 procent. Semesterlönen ska betalas i anslutning till semestern.

Om du har problem med din semesterlön och arbetsgivaren inte rättar till det, ska du genast vända dig till Byggnads i din region!

  • Semester – i lagen och i Byggnads kollektivavtal (9,33 MB)

    Under 1900-talet gick vi från 0 dagars semester till 25! I den här broschyren kan du läsa om grundregler i semesterlagen, utläggning av semester, uträkning av semesterledighet, semesterlönegrundande frånvaro, hur semesterdagar räknas, semesterlön, utbetalning av semesterlön, semesterersättning, hur semester kan sparas, uttag av sparade dagar samt om arbetsfria dagar med helglön.

     

    Semester – i lagen och i Byggnads kollektivavtal
Uppdaterad: