Semesterlön

Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön. Det kallas för semesterlön och finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlönen beräknas olika beroende på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Det finns tre typer av ekonomiska ersättningar som hänger ihop med semestern: semesterlön, semestertillägg och semesterersättning.

Semesterlön

Semesterlönen finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlagen garanterar 12 procent av din årslön.

För dig som är anställd i ett företag med kollektivavtal har Byggnads förhandlat och avtalat om en högre semesterlön på 13–13,2 procent. Semesterlönen ska betalas i anslutning till semestern.

För dig som går på timlön

Så här räknar du ut din semesterlön:

Med kollektivavtal

Din årslön × 0,13 / 25 = semesterlön per semesterdag.
Exempel: 360 000 × 0,13 / 25 = 1 872 kr per semesterdag)

Årslönen är den lön du tjänat in under året före semestern, det vill säga under intjänandeåret 1 april–31 mars.

Formeln ovan är beräknad på om du har ett avtal med 13,0 procent i semesterlön. Så här ser semesterlönen ut i ditt avtal:

 • Bygg: 13,0 procent
 • Maskin: 13,1 procent
 • Glas: 13,1 procent
 • Plåt: 13,2 procent
 • VVS: 13,1 procent
 • Bemanning: 13,3 procent (För anställda efter den 1 maj 2013 utges semesterlön och semesterersättning med 13 % av semesterlöneunderlaget.)

Utan kollektivavtal

Din årslön × 0,12 / 25 = semesterlön per semesterdag.
Exempel: 360 000 x 0.12 / 25 = 1 728 kr per semesterdag

Årslönen är den lön du tjänat in under året före semestern, dvs under intjänandeåret 1 april–31 mars.

För dig som går på månadslön

När du har semester så har du din vanliga lön plus ett semestertillägg. Så här räknar du ut ditt semestertillägg:

Med kollektivavtal

Månadslön × antalet betalda semesterdagar × 0,008 = semestertillägget.
Exempel: 30 000 x 25 x 0,008 = 6 000 kr, alltså 240 kr extra per dag om du har 25 dagars semester.

Formeln ovan är beräknad på om du har 0,8 procent i semestertillägg. Så här ser semestertillägget ut i ditt avtal:

 • Bygg: 0,80 procent
 • Maskin: 1,10 procent
 • Glas: 1,05 procent
 • Plåt: 1,10 procent
 • VVS: 1,10 procent

Utan kollektivavtal

Månadslön x antalet betalda semesterdagar x 0,0043 = semestertillägget. Exempel: 30 000 x 25 x 0,0043 = 3 225 kr, alltså 129 kr extra per dag om du har 25 dagars semester.

Semesterersättning – för dig som avslutat en anställning

Semesterersättning får du som slutar din anställning. Den ersätter semesterlönen som du tjänat in men som du inte har tagit ut innan du slutat. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semesterlönen. Den ska betalas ut senast en månad efter att man slutat jobbet.
I vår broschyr Semester – i lagen och i Byggnads kollektivavtal kan du räkna ut hur många betalda semesterdagar du har rätt till.

Har du frågor om semesterlön?

Kontakta Byggnads medlemscenter om du har frågor om hur det fungerar med semesterlön. Du kan även läsa i ditt kollektivavtal om du undrar över procentnivåer för semesterlön, semestertillägg eller semesterersättning.

Problem med semesterlönen?

Om du har problem med din semesterlön och arbetsgivaren inte rättar till det, ska du genast vända dig till Byggnads i din region!

 • Semester – i lagen och i Byggnads kollektivavtal (8,93 MB)

  Under 1900-talet gick vi från 0 dagars semester till 25! I den här broschyren kan du läsa om grundregler i semesterlagen, utläggning av semester, uträkning av semesterledighet, semesterlönegrundande frånvaro, hur semesterdagar räknas, semesterlön, utbetalning av semesterlön, semesterersättning, hur semester kan sparas, uttag av sparade dagar samt om arbetsfria dagar med helglön.

   

  Semester – i lagen och i Byggnads kollektivavtal
Uppdaterad: