Semesterlön

Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön. Det kallas för semesterlön och finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlönen beräknas olika beroende på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Det finns tre typer av ekonomiska ersättningar som hänger ihop med semestern: semesterlön, semestertillägg och semesterersättning.

Semesterlön

Semesterlönen finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlagen garanterar 12 procent av din årslön.

För dig som är anställd i ett företag med kollektivavtal har Byggnads förhandlat och avtalat om en högre semesterlön på 13–13,2 procent. Semesterlönen ska betalas i anslutning till semestern.

För dig som går på timlön

Så här räknar du ut din semesterlön:

Utan kollektivavtal

Din årslön × 0,12 = semesterlön

(Årslönen under intjänandeåret 1 april–31 mars före semestern)

Med kollektivavtal

Din årslön × 0,13 = semesterlön

(Årslönen under intjänandeåret 1 april–31 mars före semestern)

Formeln ovan är beräknad på om du har ett avtal med 13,0 procent i semesterlön. Så här ser semesterlönen ut i ditt avtal:

 • Bygg: 13,0 procent
 • Maskin: 13,1 procent
 • Glas: 13,1 procent
 • Plåt: 13,2 procent
 • VVS: 13,1 procent

För dig som går på månadslön

Så här räknar du ut ditt semestertillägg:

Utan kollektivavtal

Samtliga anställda där det inte finns kollektivavtal får 0,43 procent av månadslönen.

Med kollektivavtal

Månadslön × antalet betalda semesterdagar × 0,008 = semestertillägget

Formeln ovan är beräknad på om du har 0,8 procent i semestertillägg. Så här ser semestertillägget ut i ditt avtal:

 • Bygg: 0,80 procent
 • Maskin: 1,10 procent
 • Glas: 1,05 procent
 • Plåt: 1,10 procent
 • VVS: 1,10 procent

Semesterersättning – för dig som avslutat en anställning

Semesterersättning får du som slutar din anställning. Den ersätter semesterlönen som du tjänat in, men inte tar ut eftersom du slutar. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semesterlönen. Den ska alltså motsvara 13 procent av lönen (Byggavtalet). Den ska betalas ut senast en månad efter att man slutat jobbet. I vår broschyr Semesterlagen på enkelt språk kan du räkna ut hur många betalda semesterdagar du har rätt till.

Har du frågor om semesterlön?

Kontakta Byggnads Nu! om du har frågor om hur det fungerar med semesterlön. Du kan även läsa i ditt kollektivavtal om du undrar över procentnivåer för semesterlön, semestertillägg eller semesterersättning.

Problem med semesterlönen?

Om du har problem med din semesterlön och arbetsgivaren inte rättar till det, ska du genast vända dig till din region!

 • Semesterlagen på enkelt språk (146 kB)

  Under 1900-talet gick vi från 0 dagars semester till 25! I den här broschyren kan du läsa om grundregler i semesterlagen, utläggning av semester, uträkning av semesterledighet, semesterlönegrundande frånvaro, hur semesterdagar räknas, semesterlön, utbetalning av semesterlön, semesterersättning, hur semester kan sparas, uttag av sparade dagar samt om arbetsfria dagar med helglön.

Uppdaterad: