Semesterlön

Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön. Det kallas för semesterlön och finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlönen beräknas olika beroende på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Det finns tre typer av ekonomiska ersättningar som hänger ihop med semestern: semesterlön, semestertillägg och semesterersättning.

Semesterlön

Semesterlönen är 12 % av all lön under intjänandeåret och gäller främst för dig som arbetar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Semesterlagen ger dig rätt till 12 % av all din lön inklusive lönetillägg under intjänandeåret när du tar semester. Semesterlönen ska betalas i anslutning till semestern.

Så här räknar du ut din semesterlön:

Din årslön under intjänandeåret (1 april–31 mars före semestern) x 0,12 = semesterlön

Semestertillägg

Semestertillägg enligt semesterlagen är 0,43 procent av månadslönen. För dig som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal och har fast månadslön kan semestertillägget bli än högre. För att läsa om vad du har för semestertillägg måste du gå till ditt kollektivavtal. Om det står semesterlön 13 % i kollektivavtalet blir semestertillägget 1 % (13-12 % enligt semesterlagen).

Så här räknar du ut ditt semestertillägg:
Månadslön x antalet betalda semesterdagar 0,01 = semestertillägget kr 

Formlen ovan är beräknad på om du har 1 % i semestertillägg.

Obetalda eller betalda semesterdagar

I vår broschyr Semesterlagen på enkelt språk kan du räkna ut hur många betalda semesterdagar du har rätt till. Du kan ladda ner i högerkolumnen här på sidan. 

Semesterersättning

Semesterersättning får du som slutar din anställning. Den fungerar som en ersättning för semesterlön som du tjänat in men inte tar ut eftersom du slutar. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semesterlönen. Den ska alltså motsvara 12 % av lönen som betalats ut och betalas ut senast en månad efter att man slutat jobbet. Även timanställda och korttidsvikarier har rätt till semesterersättning.

Har du frågor om semesterlön?

Kontakta Byggnads Nu! om du har frågor om hur det fungerar med semesterlön. Du kan även läsa i ditt kollektivavtal om du undrar över procentnivåer för semesterlön, semestertillägg eller semesterersättning.

Problem med semesterlönen?

Om du har problem med din semesterlön och arbetsgivaren inte rättar till det, ska du genast vända dig till din region!

  • Semesterlagen på enkelt språk (151 kB)

    Under 1900-talet gick vi från 0 dagars semester till 25! I den här broschyren kan du läsa om grundregler i semesterlagen, utläggning av semester, uträkning av semesterledighet, semesterlönegrundande frånvaro, hur semesterdagar räknas, semesterlön, utbetalning av semesterlön, semesterersättning, hur semester kan sparas, uttag av sparade dagar samt om arbetsfria dagar med helglön.

Uppdaterad: