Världens starkaste fackförening börjar med dig!

Vill du vara med och förändra på din arbetsplats och i samhället? Då ska du engagera dig i din medlemskrets i Byggnads. För det är i det lokala fackliga arbetet som förändringen börjar. Kretsarna är kort och gott grunden för Byggnads demokrati.

Vad är en medlemskrets?

Byggnads i din region består av ett antal medlemskretsar. Du tillhör automatiskt i en krets där du bor och kan genom den påverka i Byggnads. Kretsen ordnar regelbundet medlemsträffar för att prata om hur det är på jobbet, vad som händer i branschen, nätverka och ha det trevligt tillsammans.

Det här kan du göra i kretsen

Genom medlemskretsen kan du påverka vad Byggnads tycker i olika frågor och vilka frågor vi ska driva. Din krets kan också göra insatser för att påverka byggbranschen och samhällsdebatten i stort. Ni kan exempelvis sätta upp en studiecirkel i ett ämne ni vill lära er mer om, arrangera föreläsningar och manifestationer. Men ni kan också göra trevliga saker tillsammans, som fisketurer eller familje-aktiviteter. Ni bestämmer, så länge ni följer Byggnads kongressbeslut!

Påverka Byggnads via kretsen

I kretsen kan ni också välja ledamöter till Byggnads regionfullmäktige, nominera ledamöter till avtalsråd, förbundsfullmäktige och kongress. Ni kan också lägga förslag (motionera) till förändringar som Byggnads ska driva i avtalsrörelsen och vilka frågor som ska tas upp på kongressen.

Vill du veta mer om möten i din krets?

Kontakta Byggnads i din region för mer information om vad som händer i din krets och hur du kan engagera dig.

Vill du engagera dig ännu mer fackligt?

Du som vill engagera dig ännu mer kan ta ett fackligt förtroendeuppdrag.
Information om Byggnads olika förtroendeuppdrag

Uppdaterad: