Tillsammans bygger vi framtiden.

Byggnads i framtiden börjar med dig

Arbetet med att ta fram Byggnads vision för år 2030 pågår för fullt. Genom enkäter, gruppdiskussioner och samtal har vi samlat in idéer och förslag från närmare 2 000 personer om hur vi kan bli ännu starkare, stoltare och tryggare.

Nu är den breda insamlingen av idéer avslutad. Närmare 2 000 personer har kommit med förslag om vad Byggnads behöver göra och vara år 2030. De är medlemmar, fackligt förtroendevalda och anställda men också några som inte är medlemmar, arbetsgivare och personer i närliggande organisationer. 

Under hösten har det stora analysarbetet pågått. Idéer, tankar och drömmar har konkretiserats. Ett första utkast till vision kommer att diskuteras av Byggnads förbundsstyrelse under hösten, för att sedan vässas till ett skarpt förslag till Byggnads kongress i maj 2022.

Det här är Byggnads 2030

Vad behöver Byggnads göra och vara år 2030? Genom att fråga dig som medlem vad du tycker Byggnads ska fokusera på vill vi skapa en vision för år 2030 och rusta oss för framtiden. Det vi försöker ta reda på är:

  • Vad Byggnads gör idag som fungerar bra.
  • Vad Byggnads behöver börja göra eller utveckla.
  • Om det finns något Byggnads bör sluta att göra.

Så här har vi samlat in materialet

Projektgruppen har genomfört ett stort antal workshops, gruppdiskussioner, enkäter, uppsökande telefonsamtal, sms och djupintervjuer. Särskilt viktiga grupper att få svar ifrån har varit medlemmar (unga, kvinnliga, fackligt förtroendevalda, skolungdomar), utländska byggnadsarbetare och anställd personal. Enkäter och uppmaningar att delta i samtalen har spridits genom digitala nyhetsbrev och inlägg i sociala medier. Vi har också använt olika nätverk, telefon, videomöten och personliga samtal.

Analysarbetet

En analysgrupp har nu analyserat de totalt 400 sidorna med svar, tankar och idéer för att identifiera vilka områden som varit störst och viktigast.

Analysgruppen har bestått av 11 personer med representanter från förbundsstyrelsen, Unga Byggare, förbundskontorets enhetschefer, avtalsansvarig och tjänsteperson från Byggnads regioner, medlemmar i produktionen. Gruppen innefattar även en projektledare och en processledare för Byggnads 2030.

Du kan fortfarande påverka

Vi tar fortfarande emot goda idéer och tankar, även om den breda insamlingen är avslutad. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till byggnads2030@byggnads.se. Alexandra Wingård, projektledare och Karina Kampe, processledare kommer då svara dig.

Vinnare av fotbollsspel och presentkort

Hittills har nästan 2 000 bidragit till Byggnads 2030. Bland dem som svarat på våra frågor har vi dragit tre vinnare av ett fotbollsspel. Grattis säger vi till vinnarna av varsitt spel:

  • Mikael Lindgren, medlem i Byggnads Norrbotten
  • Maria Vestlund, medlem i Byggnads Stockholm-Gotland
  • Daniel Carlefred, medlem i Byggnads Västerbotten

Vi har också delat ut presentkort till till vissa som deltagit.

Uppdaterad: