Byggnads 2030: vision, mål och insatser

Kongressrapporten Byggnads 2030 lades fram till kongressen som ett förslag till vision och mål för år 2030. Förslaget byggde på närmare 2 000 svar, som samlats in under 2021 genom enkäter, gruppdiskussioner och samtal om hur Byggnads kan bli ännu starkare, stoltare och tryggare.

På Byggnads kongress diskuterades förslaget under ett så kallat demokratitorg. Ändringar gjordes innan ombuden fattade beslut om den nya visionen och målen. 

Mer om Byggnads vision och mål

Vad är Byggnads 2030?

Vad behöver Byggnads göra och vara år 2030? Vi har frågat vad medlemmarna tycker, för att skapa en vision för år 2030 och rusta oss för framtiden. Det vi har frågat om är:

  • Vad Byggnads gör idag som fungerar bra.
  • Vad Byggnads behöver börja göra eller utveckla.
  • Om det finns något Byggnads bör sluta att göra.

Så här har vi samlat in materialet

Under första halvåret 2021 genomförde vi ett stort antal workshops, gruppdiskussioner, enkäter, uppsökande telefonsamtal, sms och djupintervjuer. De som deltagit är främst medlemmar, fackligt förtroendevalda, skolungdomar och lärlingar, men också anställda, personer från närliggande organisationer och ett par icke-medlemmar har fått dela med sig av sina tankar och idéer.

Vi har försökt nå så många som möjligt och ge alla möjligheten att vara med och bidra till insamlingen. Kanalerna vi främst har använt oss av är digitala nyhetsbrev, sociala medier och hemsidan.

Analysarbetet

Under hösten analyserade en analysgrupp alla svar, tankar och idéer som hade kommit in, för att kunna identifiera vilka områden som varit störst och viktigast. De närmare 2 000 svaren från insamlingen landade i totalt 400 sidor underlag, vilket sedan utgjorde grunden för kongressrapporten.

Analysgruppen har bestått av 11 personer från förbundsstyrelsen, Unga Byggare, anställda och medlemmar i produktionen.

  • Byggnads 2030 - vision och mål (5,1 MB)

    Det här är en kortversion av det dokument som godkändes vid Byggnads kongress. Dokumentet har stärkts med uppdaterad grafik för att tydliggöra Byggnads mål. 

     

Uppdaterad: