Vision, mål och värdeord

Byggnads långsiktiga mål bygger på att stärka byggnadsarbetarna i arbetslivet och i livets olika skeenden.

Vår vision

Med kunskap, yrkesstolthet och kamp står vi enade som en förebild för facklig organisering.


Våra mål

En schysst byggbransch

Arbetsplatsens utformning och förutsättningar, ordning och reda, avtal och lagar. Här ligger också önskan om och vikten av gemenskap och jämlikhet.

Starka medlemmar i en levande demokrati

Medlemskapet och möjligheten att påverka i Byggnads demokrati, att stärka och utveckla fackligt förtroendevalda och medlemmars organisering.

Ett närvarande fackförbund

Byggnads ska synas, höras och vara en pådrivande kraft på alla nivåer i medlemmens vardag liksom på det politiska planet.

Professionella och stöttande lagspelare

Byggnads interna organisation och anställda, attityd, feedback, uppföljning och ansvar samt gemensamma arbetssätt.


Våra värdeord: STARK – STOLT – TRYGG

Våra värdeord beskriver Byggnads viktigaste karaktärsdrag och hur vi vill uppfattas. Orden ger positiv vägledning i det dagliga arbetet tillsammans och för var och en.

STARK

I Byggnads är vi starka. Både genom den mentala och fysiska styrkan hos våra medlemmar, men också genom sammanhållningen i arbetslaget och den kollektiva kraften i en fackförening. Vi står upp för varandra när det behövs och tillsammans gör vi ett bättre arbete och skapar bättre arbetsplatser.

STOLT

I Byggnads känner vi stolthet över vår yrkeskompetens och skicklighet. Vi är också stolta över det fackliga kunnandet och stora engagemanget som finns hos våra förtroendevalda. Vi backar inte för svåra uppgifter, varken yrkesmässiga eller fackliga, och tas därför på allvar och möts med respekt.

TRYGG

Trygghet är kanske Byggnads viktigaste värde. Byggbranschen är ett av Sveriges farligaste yrkesområden, men vi gör allt för att den ska bli säker och trygg. Vi ger även trygghet genom kollektivavtal, försäkringar och medlemsförmåner och visar omtanke om alla, oavsett ursprung, kön och identitet.

  • Byggnads 2030 (13,64 MB)

    Ny vision, mål och insatser för Byggnads fram till år 2030.

     

  • Byggnads 2030 - kortversion (13,23 MB)

    Ny vision, mål och insatser för Byggnads fram till år 2030. En kortversion av Byggnads 2030. 

Uppdaterad: