Byggnads GävleDala

Från vänster ser vi ombudsman Henrik Selin som på arbetsplatsbesök i Älvdalen träffar brunnsborrarna Mats Olsson och Karl-Erik Hed.

Fotograf: Fredrik Jansson

Älvdalen

Medlemsmöten 2021    
6 maj 18.30 Samling vid entrén till Älvdalens Hotell 18.30 för en promenad med facklig information
23 september 18.30 Älvdalens Hotell
25 november 18.30 Älvdalens Hotell
Årsmöte 2022    
20 januari  18.30 Älvdalens Hotell

Ordförande
Carl-Arvid Dalrot, Tel: 070-302 65 06

Ordinarie ledamöter
Gunnar Persson
Micael Andersson

Ansvarig ombudsman
Anders Ax, tel: 070-60 678 92

Uppdaterad: