Medlemskretsar

Grunden för vår demokrati är medlemskretsarna. Varje medlem tillhör en medlemskrets vilka i regel består av en kommun eller två. Medlemskretsarna har minst två möten per år där man bland annat väljer ledamöter till regionfullmäktige samt nominerar ledamöter till regionstyrelse, avtalsråd, förbundsfullmäktige och kongress

Ta chansen att påverka framtiden inom Byggnads verksamhetsområde.
Välkommen på kretsmötet!

Uppdaterad: