Byggnads GävleDala

Ordförande Kim Söderström på arbetsplatsbesök. Till vänster ser vi Tony Holst, ägare till företaget Secor, och till höger Tarek Kadric. De monterar nya dörrar i centrala delarna av Gävle.

Fotograf: Fredrik Jansson

Gävle

Möten 2020
7 maj klockan 17.00, Byggnads Gävle,  INSTÄLLT
10 september klockan 17.00, Byggnads Gävle, inång Södra Slottsg 11
12 november klockan 17.00, Byggnads Gävle, ingång Södra Slottsg 11

Årsmöte 2021
21 januari klockan 18.30, Byggnads Gävle, ingång Södra Slottsg 11

Ordförande:
Anna Lundström, 070-321 61 66

Ordinarie ledamöter
Stefan Westberg
Christer Westlin
Stefan Gustafsson 

Suppleanter
Daniel Palm
Marcus Månblad


Ansvarig ombudsman
Patrik Nordin, tel: 070-391 17 20

Uppdaterad: