Byggnads GävleDala

Ordförande Kim Söderström på arbetsplatsbesök. Till vänster ser vi Tony Holst, ägare till företaget Secor, och till höger Tarek Kadric. De monterar nya dörrar i centrala delarna av Gävle.

Fotograf: Fredrik Jansson

Gävle

Medlemsmöten 2021    
13 maj 18.30 Mötet genomförs som en promenad i Boulnogerskogen Gävle. Vi träffas vid Millesänglar 18:30
23 september 18.30 Byggnads Gävle
25 november  18.30 Byggnads Gävle 
Årsmöte 2022    
27 januari 18.30 Byggnads Gävle

Ordförande
Daniel Palm

Ordinarie ledamöter
Stefan Westberg
Christer Westlin
Stefan Gustafsson 
Andreas Spets 

Suppleanter
Marcus Månblad
Anna Lundström 

Ansvarig ombudsman
Patrik Nordin, tel: 070-391 17 20

 

Uppdaterad: